Adroddiad Blynyddol 2018/2019

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn falch o gyflwyno eu hadroddiad Ymddiriedolwyr a Datganiadau Ariannol ar gyfer 2019. Mae’r adroddiad yn dangos yr effaith y mae’r sefydliad yn parhau i’w chael ar Leoliadau Gofal Plant y Tu Allan i Oriau Ysgol ledled Cymru, yn ogystal â Hyfforddiant Gwaith Chwarae ar gyfer y sector.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn edrych ymlaen at weithio gyda’i bartneriaid eto yn 2020.

Annual-Report-2018-2019.pdf

Download