Adroddiad Blynyddol 2019/2020

Mae’n bleser gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs gyflwyno eu hadroddiad Ymddiriedolwyr a Datganiadau Ariannol ar gyfer 2019-2020. Mae’r adroddiad yn dangos yr effaith y mae’r gyfundrefn yn parhau i’w chael ar Leoliadau Gofal Plant Allysgol ledled Cymru, ac ar y ddarpariaeth o Hyfforddiant mewn Gwaith Chwarae ar gyfer y sector.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn edrych ymlaen at weithio gyda’i bartneriaid eto yn 2020-2021.

Annual-Report-2019-20-Adroddiad-Blynyddol.pdf

Download