Adroddiad Blynyddol 2020/2021

Mae’n bleser gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs gyflwyno eu hadroddiad ymddiriedolwyr a Datganiadau Ariannol ar gyfer 2020-2021. Mae’r adroddiad yn dangos yr effaith y mae’r sefydliad yn parhau i’w gwneud i Leoliadau Gofal Plant y Tu Allan i’r Ysgol ledled Cymru, yn ogystal â Hyfforddiant Gwaith Chwarae ar gyfer y sector.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn edrych ymlaen at weithio gyda’i bartneriaid eto yn 2021-2022.

Annual-Report-2020-21-1.pdf

Download