Adroddiad Blynyddol 2020/2021

Mae’n bleser gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs gyflwyno eu hadroddiad Ymddiriedolwyr a Datganiadau Ariannol ar gyfer 2019-2020. Mae’r adroddiad yn dangos yr effaith y mae’r gyfundrefn yn parhau i’w chael ar Leoliadau Gofal Plant Allysgol ledled Cymru, ac ar y ddarpariaeth o Hyfforddiant mewn Gwaith Chwarae ar gyfer y sector.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn edrych ymlaen at weithio gyda’i bartneriaid eto yn 2021-2022.

Annual-Report-2020-21-1.pdf

Download