Adroddiad Blynyddol 2021/2022

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn falch o gyflwyno eu hadroddiad Ymddiriedolwyr a Datganiadau Ariannol ar gyfer 2019. Mae’r adroddiad yn dangos yr effaith y mae’r sefydliad yn parhau i’w chael ar Leoliadau Gofal Plant y Tu Allan i Oriau Ysgol ledled Cymru, yn ogystal â Hyfforddiant Gwaith Chwarae ar gyfer y sector.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn edrych ymlaen at weithio gyda’i bartneriaid eto yn 2022-2023.

Adroddiad Blynyddol 2021/2022

Download