Chwilair Nôl i’r Ysgol

I gydfynd â’r poster Nôl i’r Ysgol dyma chwilair Cymraeg i’r plant wrth iddyn nhw ddychwelyd i’r ysgol ac i’ch lleoliad chi wedi’r toriad dros yr haf.

A all y plant ddod o hyd i bob un o’r 10 gair/ymadrodd? Rhowch gynnig arni.

Mynnwch Fynediad Llawn

Mae’r cynnwys hwn ar gael i aelodau’n unig.

Ymunwch â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i gael mynediad at gannoedd o’n hadnoddau. Mae aelodaeth yn gwarantu eich mynediad at gynnwys o safon gennym, sydd cael ei lunio’n ddyddiol i'ch helpu I gefnogi’ch clwb.