A oes angen Trwyddedau ar eich Lleoliad?

Os ydych yn gwrando ar gerddoriaeth neu’n gwylio ffilmiau a rhaglenni teledu yn eich clwb, mae’n rhaid i chi brynu trwyddedau.

Am wybodaeth bellach rydym wedi llunio taflen i’ch cefnogi.

Mynnwch Fynediad Llawn

Mae’r cynnwys hwn ar gael i aelodau’n unig.

Ymunwch â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i gael mynediad at gannoedd o’n hadnoddau. Mae aelodaeth yn gwarantu eich mynediad at gynnwys o safon gennym, sydd cael ei lunio’n ddyddiol i'ch helpu I gefnogi’ch clwb.