Adroddiad Effaith 2022-23

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hadroddiad Effaith ar gyfer 2022-2023. Darllenwch am yr effaith y mae ein cyfundrefn yn dal yn ei chael wrth gefnogi Lleoliadau Gofal Plant Allysgol ar hyd a lled Cymru gan ddilyn ein 4 nod strategol: llywodraethiad, cynaliadwyedd, hyfforddiant a’r iaith Gymraeg.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda’i bartneriaid presennol, a chyda partneriaid newydd.

Ein gweledigaeth yw Cymru lle mae plant yn chwarae a chymunedau’n ffynnu

Impact Report

Download