Cynnwys plant yn llywodraethiad eich clwb

Ydych chi’n cadw’r plentyn sy’n chwarae wrth galon popeth rydych chi’n ei wneud? Bydd hyfforddiant
gwaith chwarae yn arfogi gweithwyr chwarae i wneud hyn yn y lleoliad, ond sut ydych chi hefyd yn
sicrhau eich bod yn cynnwys plant wrth wneud penderfyniadau allweddol? Yn syml, llywodraethu
yw’r broses o wneud penderfyniadau a’u dilyn o fewn eich clwb – er enghraifft datblygu a chymhwyso
polisïau a gweithdrefnau – gan alluogi eich clwb i weithredu/gweithredu’n esmwyth.

Mynnwch Fynediad Llawn

Mae’r cynnwys hwn ar gael i aelodau’n unig.

Ymunwch â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i gael mynediad at gannoedd o’n hadnoddau. Mae aelodaeth yn gwarantu eich mynediad at gynnwys o safon gennym, sydd cael ei lunio’n ddyddiol i'ch helpu I gefnogi’ch clwb.