Maniffesto

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs’ wedi cyhoeddi ei Faniffesto ar gyfer Clybiau Gofal Plant Allysgol Allysgol yng Nghymru ar gyfer Etholiad Cyffredinol Cymru yn 2021. Mae hwn yn gosod rôl hanfodol y sector Gofal Plant Allysgol ac yn galw ar Lywodraeth nesa Cymru i flaenoriaethu’r camau mewn 4 maes allweddol yn ystod eu tymor 2021-26.

Manifesto-2021-Maniffesto.pdf

Download