Fy Hawliau i yn fy Nghlwb Allysgol i: ‘enw a chenedligrwydd’

Rhaid i leoliadau gofal plant a gwaith chwarae gynorthwyo plant i ddeall pa pa hawliau sydd ganddynt – rhai a ddiogelir  gan y gyfraith,  a’u helpu i dyfu gan deimlo’n hapus, yn iach ac yn ddiogel. I’ch helpu i wneud hyn, rydym wedi datblygu cyfres o adnoddau: Mae ‘Fy Hawliau i yn fy Nghlwb Allysgol i’ yn benodol ar gyfer Clybiau Allysgol;  gellir ei ddefnyddio i gynorthwyo’r plant  i ddeall eu hawliau yn fisol drwy gydol y flwyddyn. 

My-Rights-in-My-Out-of-School-Club-Article-Fy-Hawliau-i-yn-fy-Nghlwb-Allysgol-i-7-to-name-and-nationality-Copy.pdf

Download