Fy Hawliau i yn fy Nghlwb Allysgol i: adnodd ‘i ddilyn fy nghrefydd fy hun’

Rhaid i leoliadau gofal plant a gwaith chwarae gynorthwyo plant i ddeall pa pa hawliau sydd ganddynt – rhai a ddiogelir  gan y gyfraith,  a’u helpu i dyfu gan deimlo’n hapus, yn iach ac yn ddiogel. I’ch helpu i wneud hyn, rydym wedi datblygu cyfres o adnoddau: Mae ‘Fy Hawliau i yn fy Nghlwb Allysgol i’ yn benodol ar gyfer Clybiau Allysgol;  gellir ei ddefnyddio i gynorthwyo’r plant  i ddeall eu hawliau yn fisol drwy gydol y flwyddyn. 

Mae nifer ohonom yn cysylltu mis Rhagfyr â’r Nadolig. Mae data o Gyfrifiad 2021, a ryddhawyd yn ddiweddar, yn dweud wrthym  am y crefyddau eraill, ar wahân i Gristnogaeth, rhai megis Hindŵaeth, Sicaeth, y grefydd Iddewig a Bwdhaeth sy’n cael eu dilyn yn Lloegr a Chymru.

Mynnwch Fynediad Llawn

Mae’r cynnwys hwn ar gael i aelodau’n unig.

Ymunwch â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i gael mynediad at gannoedd o’n hadnoddau. Mae aelodaeth yn gwarantu eich mynediad at gynnwys o safon gennym, sydd cael ei lunio’n ddyddiol i'ch helpu I gefnogi’ch clwb.