Fy Hawliau i yn fy Nghlwb Allysgol i: ‘gwrdd â’m ffrindiau ac ymuno â grwpiau a chlybiau’

Rhaid i leoliadau gofal plant a gwaith chwarae gynorthwyo plant i ddeall pa pa hawliau sydd ganddynt – rhai a ddiogelir  gan y gyfraith,  a’u helpu i dyfu gan deimlo’n hapus, yn iach ac yn ddiogel. I’ch helpu i wneud hyn, rydym wedi datblygu cyfres o adnoddau: Mae ‘Fy Hawliau i yn fy Nghlwb Allysgol i’ yn benodol ar gyfer Clybiau Allysgol;  gellir ei ddefnyddio i gynorthwyo’r plant  i ddeall eu hawliau yn fisol drwy gydol y flwyddyn. 

Mynnwch Fynediad Llawn

Mae’r cynnwys hwn ar gael i aelodau’n unig.

Ymunwch â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i gael mynediad at gannoedd o’n hadnoddau. Mae aelodaeth yn gwarantu eich mynediad at gynnwys o safon gennym, sydd cael ei lunio’n ddyddiol i'ch helpu I gefnogi’ch clwb.