Arolwg Clybiau Cenedlaethol 2022

I sicrhau y gallwn barhau i leisio’r heriau sy’n wynebu’r sector Gofal Plant Allysgol in cydweithwyr ar bolisïau a’r bobl sy’n penderfynu, ac er mwyn i ni ddeall ein hangheion o ran cefnogaeth, gofynnwyd yn ein Harolwg Clybiau Cenedlaethol ar i glybiau ar draws Cymru ymateb i arolwg cenedlaethol.  Ceir  hyd i’n canfyddiadau ac argymhellion allweddol yn awr ar ein gwefan.

Club-Survey-Report-2022.pdf

Download