Arolwg Clybiau Cenedlaethol 2023

Gofynnodd ein harolwg Clybiau Cenedlaethol (Hydref 2023) i bob Clwb Gofal Plant All-ysgol ledled Cymru ymateb i arolwg i ddiwallu eu hanghenion cymorth yn well a’n galluogi i gynrychioli’r sector yn llawn i gydweithwyr polisi a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau.

Diolch i’r 298 lleoliad sef 35% o’r lleoliadau yng Nghymru gyfan, a roddodd yr amser i ymateb i’r arolwg.

 

 

 

Final-Club-Survey-Report-2023.pdf

Download