Cymwysterau Gwaith Chwarae yng Nghymru – Adnodd Chwarae Cymru

Mae’r canllaw cryno hwn gan Chwarae Cymru wedi’i gynllunio i helpu gweithwyr chwarae, cyflogwyr a rheolwyr ddeall yn well y cymwysterau gwaith chwarae sydd ar gael yng Nghymru.

Mae’r canllaw’n cynnwys gwybodaeth ar: 

  • Beth yw gwaith chwarae? 
  • Llwybr cynnydd gwaith chwarae 
  • Y cymwysterau gofynnol 

Y cymwysterau Gwaith Chwarae yng Nghymru