Podlediadau Hyfforddiant mewn Gwaith Chwarae

Podlediad Risg mewn Chwarae

Croeso i’n Podlediad cyntaf erioed; mae’r podlediad hwn yn rhan o’n cyfres o Bodlediadau Hyfforddiant mewn Gwaith Chwarae; fe fydd yn gyfres 10 podlediad yn cwmpasu holl brif bynciau Gwaith Chwarae.

Dolen y Podlediad – https://bit.ly/3I5EuDr    (Dolen Gymraeg – https://bit.ly/31XajyQ)

Disgrifiad – Mae ein Podlediad cyntaf yn cwmpasu’r pwnc, Risg mewn Chwarae, a’r buddion i’r plant. Yn ystod y podlediad yma byddwn yn mynd drwy:

the topic of Risky Play and the benefits to the children. During this podcast we will be covering;

  • Buddion Risg mewn Chwarae
  • Rhwystrau rhag cynnwys Risg mewn Chwarae
  • Sut i gael gwared â’r rhwystrau yma
  • Sut y gellir rhoi risg mewn chwarae ar waith yn eich lleoliad chi

Hyd – 15 munud (a’r Gymraeg yr un hyd)

Gwrandewch yma

Download