Podlediadau Hyfforddiant mewn Gwaith Chwarae

Podlediad ar Egwyddorion Gwaith Chwarae 1 & 2 

 Croeso i’n pedwerydd podlediad.  

Disgrifiad – Mae’r Podlediad yma’n cwmpasu’r pwnc, Egwyddorion Gwaith Chwarae a’r ddwy Egwyddor gyntaf yn benodol – Egwyddor Gwaith Chwarae 1 a 2. Yn ystod y podlediad yma byddwn yn yn mynd drwy:  

  • Beth yw chwarae 
  • Manteision chwarae 
  • Ochr gymunedol chwarae 
  • Yr angen i Blant chwarae 
(Hyd - 13 munud)

Gwrandewch yma

Download