Buddion a rôl Clybiau Gofal Plant Allysgol mewn Ysgolion Bro

Gwrandewch yma ar fuddion Clybiau Allysgol a sut maent yn cynnig cyfleoedd ar gyfer 3 elfen allweddol  Ysgolion Bro: ymgysylltiad y teulu; ymgysylltiad y gymuned; a gweithio aml-asiantaethol.

Darllenwch ein hadnodd sy’n cydfynd â hyn,ynghyd â’r astudiaethau achos yma.

Yn unol ag ethos Ysgolion Bro, mae clybiau’n cael effaith gadarnhaol ar fywydau aelodau o’r teulu a’r gymuned, gan helpu i ddatblygu cymunedau sy’n ffynnu, sydd wedi’u grymuso ac sy’n gysylltiedig.

 

 

 

Buddion a rôl Clybiau Gofal Plant Allysgol mewn Ysgolion Bro

Download