Cynghorion Campus ar Gwblhau eich adroddiad Ansawdd Gofal

I gefnogi lleoliadau gyda’u Hansawdd Gofal rydym wedi llunio cynghorion campus ar lunio’ch Adroddiad Ansawdd Gofal. Gall ysgrifennu eich adroddiad ansawdd gofal beri tipyn o ddychryn, ac mae ei ddechrau bob tro’n gam anodd. Bydd yr arweiniad yma’n eich cefnogi a’ch helpu i wybod ym mhle i ddechrau, beth i’w gynnwys a syniadau ar gasglu adborth. Rydym hefyd wedi llunio templed o gynllun gweithredu y gallwch ei ddefnyddio unwaith y byddwch wedi cwblhau eich adroddiad Ansawdd Gofal.

Mynnwch Fynediad Llawn

Mae’r cynnwys hwn ar gael i aelodau’n unig.

Ymunwch â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i gael mynediad at gannoedd o’n hadnoddau. Mae aelodaeth yn gwarantu eich mynediad at gynnwys o safon gennym, sydd cael ei lunio’n ddyddiol i'ch helpu I gefnogi’ch clwb.