Defnyddio Themâu Arbennig i Hybu’r Niferoedd yn eich Clwb

Angen cynyddu’r niferoedd sy’n mynychu’ch clwb? Pan wnaeth niferoedd Bethan ddisgyn ar ddiwrnod arbennig, fe sylwedolodd fod angen iddi wneud rhywbeth gwahanol i wneud yn sicr bod y clwb yn parhau’n hyfyw yn ariannol ac yn hygyrch i deuluoedd bob dydd o’r wythnos. Darllenwch rai o‘i syniadau yma

Marketing-Blog-Beth.pdf

Download