Posteri Welsh Now in a Minute

Welsh Now in a Minute yw enw ein prosiect a fydd, gobeithio, yn help i annog mwy o Gymraeg yn cael ei siarad – gan bawb – mewn Clybiau Allysgol. Byddwn yn cynhyrchu fideos byr a phosteri hwylus yn fisol i helpu pobl a Gweithwyr Chwarae i ddefnyddio geiriau ac ymadroddion Cymraeg syml wrth Chwarae.

Gallwch weld yr holl fideos ar ein Sianel YouTube – cliciwch yma os gwelwch yn dda. Mae poster i gyd-fynd â phob fideo unigol – cliciwch isod i’w lawrlwytho.

Gwneud gwaith ysgol – Doing school work

Gwyliau – Holidays

Hwyl am y tro – Bye for now

Maes Ffrwydrau – Minefield

Mynd am dro i_r goedwig – Going for a walk in the woods

Nol i_r ysgol – Back to school

Pentref Ffion – Ffion’s village

Pentref Lloyd ac Elis – Loyd and Elis’ village

Tilly Teithio – Travelling Tilly

Yn yr Ardd – In the Garden

Add Gorff o gatref – PE at home

Amser Bwyd – Time to Eat

Amswer Snac – Snack Time

Ar y traeth On the Beach

Gardd Tylwyth Teg – Fairy Garden