Y Bont Gwanwyn 2023

Croeso i’n rhifyn Gwanwyn ‘Pob peth Cymreig’ o’n cylchlythyr a Dydd Gwyl Dewi hapus! 

Mae gan ein cynllun strategol at 2024  nod, sef canolbwyntio ar ddiwylliant Cymru. Bydd y rhifyn hwn yn nodi sut rydym yn anelu at fwy o ymwybyddiaeth o’r dreftadaeth gyfoethog ac amrywiol hon, sef Cymru, er mwyn gwarchod yr iaith, yr amgylchedd a’r dreftadaeth ar gyfer cenedlaethau’r 

dyfodol mewn diwylliant gwydn, mwy cyfartal. 

Erthyglau nodwedd: 

  • Hanes Hawliau Plant yng Nghymru 
  • Gweithgareddau i ddathlu dyddiadau a gwyliau arbennig yng Nghymru 
  • Hanes Cymru 

Erthyglau gwesteion: 

  • Comisiynydd newydd Y Gymraeg  
  • Prif Swyddog Gweithredol Newydd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol 

I weld rhifynnau blaenorol o’r Bont cliciwch yma.

Mynnwch Fynediad Llawn

Mae’r cynnwys hwn ar gael i aelodau’n unig.

Ymunwch â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i gael mynediad at gannoedd o’n hadnoddau. Mae aelodaeth yn gwarantu eich mynediad at gynnwys o safon gennym, sydd cael ei lunio’n ddyddiol i'ch helpu I gefnogi’ch clwb.