Platfform Digidol Cenedlaethol Cynnig Gofal Plant Cymru

GWYBODAETH BWYSIG

Tynnwyd ein sylw bod rhai rhieni wedi derbyn neges am eu Gofal Plant Di-dreth drwy neges destun a llythyr gan CThEM.

Mae’r neges hon ar gyfer Lloegr yn unig ac nid yw’n berthnasol i rieni yng Nghymru. 

Sylwch na chafodd y neges hon ei chreu gan Lywodraeth Cymru ac nid oeddem yn ymwybodol bod hyn yn cael ei rannu.

Rhannwch hyn gyda’ch rhwydweithiau.

Rydym yn gobeithio datrys y mater hwn cyn gynted â phosibl ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw ddryswch y gallai hyn ei achosi.