At enillwyr ein lotri wobrau rhad-ac-am-ddim am ymateb in Harolwg Clybiau Cenedlaethol

Diolch i’r holl glybiau a ymatebodd i’n Harolwg Clybiau Cenedlaethol, gan ein galluogi i’ch cynrychioli ac ateb eich anghenion yn well. 

 Enillwyr lwcus telesgop i’w clwb, perffaith ar gyfer gwylio nen y nos gyda’r plant yw: 

  1. Clwb Ôl-ysgol Little Teddy, Blaenau Gwent
  2. Clwb Plant  Amlwch Kids’ Club, Ynys Môn
  3. Gofal Plant a Chanolfan Deuluol y Triniti Merthyr Tudful
  4. Chlwb Sketty Kids’ Club, Abertawe.

Byddwn yn rhannu adroddiad ar ganfyddiadau’r Arolwg Clybiau Cenedlaethol yn y gwanwyn