Dirprwy Arweinydd, Cymer Ofal, Caerdydd

Dyddiad cau: 31/01/2024

16 – 18 hawr yr wythnos yn ystod tymhorau’r ysgol

£15.00 yr awr

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a phrofiadol i ymuno a ni, fel Dirprwy, yn ein clyb ar-ol ysgol yn Tsgol Treganna, Caerdydd.

Fe fyddwch yn cynorthwyo’r rheolwyr i gynllunio gwiethgareddau’r clwb o dydd i dydd. Mae’r clwb yn gofalu am hyd at 80 o blant y noson, rhwng 4 ac 11 mlwydd oed. Rydym yn dilyn y brif egwyddorion chwarae yng nghlybiau Cymer Ofal, gyda’r plant yn penderfynu ar ac yn arwain y chwarae. Few fyddwch yn gweithio gyda staff y clwb i gynnig celf a chrefft, gemau a gwithgareddau, yn dilyn diddordebau’r plant.

Fe fudd angen i chi gael cyflwyster NVQ Lefel 3 yn Chwarae Plant.

I wneud cais ebostiwch: clwb@cymerofal.co.uk

 

Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. 

 Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall. 

Back to Job Board