Rheolwr Ariannol, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, Caerdydd

Dyddiad cau: 05/04/2024

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn awyddus i lenwi’r swydd ganlynol:

Rheolwr Ariannol

  • 37 awr yr wythnos
  • £36,298 y flwyddyn (£38,223 ar dderbyn cadarnhad mewn swydd)

Bydd y swydd hon wedi’i lleoli yn ein Swyddfa yng Nghaerdydd (cytundeb gweithio ystwyth yn ei le). Mae Rheolwr Ariannol Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, mewn perthynas â’r Prif Swyddog Gweinyddol a’r Bwrdd Ymddiriedolwyr, yn gyfrifol am lwyddiant y gyfundrefn, â chyfrifoldeb arbennig am adnoddau a chyllidebau ariannol, systemau cyfrifo a gweithdrefnau ariannol. Rydym yn chwilio am Reolwr Ariannol â chymhelliad ac angerdd dros dyfu’r gyfundrefn.

Mae cynigion o gyflogaeth yn amodol ar eirdaon boddhaol, gwiriadau adnabod a gwiriadau’r GDG (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) [os yw’n gymwys] ar y lefel briodol.

Gwelir  ffurflen gais electronig ar https://bit.ly/FMAPP2024 – rhaid cyflwyno ceisiadau cyn y terfyn amser ar 05/04/2024.

Gwelir disgrifiad swydd llawn yma https://bit.ly/FMJD2024

Am gymorth, ffoniwch 029 2074 1000 neu anfonwch e-bost i recruitment@clybiauplantcymru.org

Gwnewch gais nawr
Back to Job Board