Nyrs Feithrin Gymwysedig – Plantos, Caerdydd

Dyddiad cau: 01/05/2024

Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwner yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau, cyn oriau ysgol, wedi oriau ysgol ac yn ystod y diwrnod ysgol. 

 Oriau i’w gweithio: 40 awr yr wythnos 

 Cyflog: Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol+ 

 Cymwysterau / profiad gofynnol:   O leiaf Lefel 2 mewn Gofal Dysg a Datblygiad Plant / Gofal Dysg Chwarae a Datblygiad Plant  

  Sut i ymgeisio: Anfonwch eich CV i info@plantos.co 

 Lleoliad y swydd: CF53 5XA, Caerdydd 

 

 Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. 

 Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall. 

Back to Job Board