Gweithiwr Chwarae Llanw – Clwb All-Ysgol Deganwy, Conwy

Dyddiad cau: 30/04/2024

Oriau: I lenwi yn ystod salwch staff a gwyliau staff 

Salary:  Yn cyfateb â’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol (ICC)  

Disgrifiad o’r Dyletswyddau: 

  • Goruchwylio plant 
  • Helpu i baratoi byrbrydau 
  • Paratoi/clirio ar ôl gweithgareddau crefft a gemau 
  • Gwiriadau Iechyd a Diogelwch  

 Sut i ymgeisio: Anfonwch ebost i  dosc2003@gmail.com neu ffoniwch  07974366141 

 Lleoliad y swydd: LL31 9YB, Conwy 

 

 Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. 

 Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall. 

Back to Job Board