Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau

Mae gennym angerdd a rannwn. Er mor fychan a ymddangoswn, mae’r teimlad ein bod ‘i fod’ yn y sector Gofal Plant Allysgol wedi ei angori ynom.

Mae’n destun balchder i ni ein bod ni, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, bob tro un cam ar y blaen – bob tro’n barod, ac eisoes yno gyda’n cefnogaeth a’n harweiniad.

Ein Bwrdd Ymddiriedolwyr

Mae ein Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cgrŵp amrywiol o bobl sy’n cynrychioli’r gyfundrefn ar lefelau lleol, rhanbarthol, a chenedlaethol. Y Bwrdd Ymddiriedolwyr yw corff llywodraethol Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Yn ogystal â mynychu cyfarfodydd rheolaidd mae’r Ymddiriedolwyr yn ymrwymo i ddatblygu eu sgiliau gan fynychu sesiynau a chynadleddau i gyfoethogi eu gwybodaeth ymhellach.

Y Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am sicrhau llwybr strategol yr elusen gan sicrhau arweinyddiaeth a phenderfyniadau clir ar bob lefel,a chan fonitro perfformiad ariannol er mwyn diogleu gwerth am arian

Ymunwch â’n bwrdd ymddiriedolwyr heddiw.

Cysylltwch â ni i ymuno

Areatha Comanescu

Ymddiriedolwr

Beryl Blackmore

Ymddiriedolwr

Debbie Tingley

Ymddiriedolwr

Delyth Jones

Ymddiriedolwr

Elizabeth Davies

Ymddiriedolwr

Janet Owen

Ymddiriedolwr

Sam Gocher

Ymddiriedolwr (Cadeirydd)

Sam Maitland Price

Ymddiriedolwr

Sian Morgan

Ymddiriedolwr

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!