Clwb Hwb: Anghenion Ychwanegol a Chymhleth ym maes Gofal Plant – 16/10/2024 (20946)

£0.00

16/10/2024 | 18.30 – 19.30 | Ar-lein 

Nifer:

Disgrifiad

A ydych yn cefnogi plant ag Anghenion Arbennig? A ydych yn ddarparwr Gofal Plant penodol i Anghenion YchwanegolA yw plant yn cael eu cefnogi yn eich lleolliaid waeth beth fo’u hanghenion er mwyn sicrhau tegwch? Dowch i Glwb Hwb y mis yma lle byddwn yn trafod heriau, rhwystrau ac yn rhannu syniadau ar arferion gorau a ffyrdd y gallwch rwydweitho â darparwyr eraill o’r un bryd.

16/10/2024 | 18.30 – 19.30 | Ar-lein