Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae: O Egwyddorion i Arferion (P3) – 06/08-22/10 (20942) Cardiff

£0.00

06/08- 22/10 Cardiff

Nifer:

Disgrifiad

Mae’r cymhwyster Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae@ O Egwyddorion i Arferion (P3) yn adeiladu ar y wybodaeth a enillwyd yn y Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae (L2APP) ac yn eich cefnogi i ehangu eich gwybodaeth a’ch sgiliau. Mae cwblhau’r L2PP yn ofyniad mynediad i’r Dystysgrif Lefel 2 P3. Unwaith y bydd honno wedi’i chwblhau bydd y cwrs yn eich cymhwyso i weithio ym mhob lleoliad Gwaith Chwarae ar lefel 2.

Cymhwystra:

rhaid bod wedi cwblhau’r Dyfarniad L2 mewn Arferion Gwaith Chwarae. Bydd angen tystiolaleth tystysgrif.

Yr hawl i weithio a byw yng Nghymru

Wedi’ch cyflogi mewn lleoliad gofal plant neu chwarae

Dros 18 mlwydd oed

Ddim eisoes ar Gwrs wedi’i Gyllido gan Lywodraeth Cymru

Yn hoffi’r rhain?

06/08, 20/08, 10/09, 24/09, 08/10, 22/10- 10am-4pm Cardiff.