£500,000 i helpu teuluoedd ar incwm isel i fynychu’r Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd

Mae’r Gweinidog dros Addysg a’r Iaith Gymraeg wedi cyhoeddi cyllid ychwnegol i’r Eistedfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd, fel bod modd i deuluoedd ar incwm isel fynd i’r gwyliau hyn.

Cewch wybod mwy yma