Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


Grant Gofal Plant

A oes unrhyw un o’r rhieni y mae eu plant yn mynychu eich Clwb All-ysgol yn fyfyriwr israddedig?  Yna mae’n bosibl  y gallent fod yn gymwys i gael cymorth gyda’u Costau Gofal Plant drwy Grant Gofal Plant (GGP).

Mae help ychwanegol ar gael os ydych yn fyfyriwr israddedig amser llawn ac  â  phlant | Cyllid Myfyrwyr Cymru