Neges gan Gynnig Gofal Plant Cymru

Annwyl Ddarparwr Gofal Plant 

Rydym wedi dod yn ymwybodol o nifer ynysig o daliadau sydd wedi’u prosesu ddwywaith, gan arwain at daliadau dyblyg a fydd yn ymddangos yng nghyfrifon banc y derbynwyr erbyn dydd Gwener yma, 28 Ebrill.  Mae hyn yn effeithio arnoch. Caiff y gordaliadau hyn eu tynnu o’ch cais/hawliad(au) Cynnig Gofal Plant nesaf.  

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.  

Cofion gorau, 

Cynnig Gofal Plant i Gymru