Arolygon Tlodi Plant Blynyddol ‘Plant yng Nghymru’ 2023

Bob blwyddyn, mae Plant yng Nghymru yn cynnal Arolwg Blynyddol Tlodi Plant a Theuluoedd. Mae’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu yn bwysig ac yn ein helpu i nodi profiadau ac effaith tlodi ar blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru a’u deall yn well. 

Mae’r arolygon yn agored i bawb, nid yn unig y sawl sydd  â chylch gorchwyl tlodi.  

Arolwg i ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol: Cymraeg  

Arolwg i blant a phobl ifanc: Cymraeg