Crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir

Annwyl gydweithwyr,

Byddwch am nodi bod y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi datganiad ynghylch yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus ar y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir, a gynhaliwyd rhwng mis Mehefin a mis Hydref 2022.

Mae’r crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad hwnnw ar gael yma.