Uchelgeisiau i Gymru – arolygon Comisiynydd Plant Cymru

Beth gredwch chi yw’r materion mwyaf sy’n wynebu plant a phobl ifanc yng Nghymru?

Mae’r Comisiynydd am glywed eich uchelgeisiau dros Gymru – y pethau yr hoffech eu newid I wneud Cymru’n lle gwell i blant dyfu’n oedolion ynddo. Bydd eich safbwyntiau a’ch profiadau’n llunio gwaith y Comisynydd dros y tair blynedd nesaf.

Bydd pob arolwg yn cau ar Dachwedd 5.

Gobeithion i Gymru – Children’s Commissioner for Wales (complantcymru.org.uk)