Cyflwyniad i ofal plant Gofalwn Cymru

Er mwyn helpu cefnogi’r prinder staff brys y mae llawer o gyflogwyr yn ei wynebu, mae Gofalwn Cymru yn cynnig cyflwyniad i ofal plant i bobl sydd â diddordeb mewn gweithio yn y sector.

Mae’r rhaglen deuddydd ar-lein ar gael i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru. Bydd yr hyfforddiant yn ymdrin â’r hanfodion sydd eu hangen i ddechrau gweithio gyda phlant,  rhai megis cyfathrebu, diogelu ac arferion gweithio:

Cyrsiau rhagarweiniol mewn gofal cymdeithasol a gofal plant – Gofalwn Cymru