Cyfle i rentu lle ar gyfer Clwb Ôl-ysgol yng Nghastell-nedd Port Talbot

Cyfle i fynegi diddordeb mewn  rhentu lle ar gyfer gofal plant yn yr ysgolion canlynol yn sir Castell-nedd Port Talbot –Clybiau Ôl-ysgol a Gwyliau: 

 Gofal Plant Cyfrwng Saesneg – amser dechrau, tua Ion/Chwe 2024Ysgol Gynradd Gatholig St Joseph 

 Gofal Plant Cyfrwng Cymraeg  Medium Childcare – amser dechrau tua Ion/Chwe 2024 Ysgol Gynradd Cymraeg Cwmnedd 

  I gael gwybodaeth ellach neu fynegi diddordeb, anfonwch ebost i’r Uned Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar: eycu@npt.gov.uk 

 

Ysgol Gynradd Yr Eglwys yng Nghymru, Bryncoch – Dyddiad cau i gyflwyniadau yw (09.10.2023) 

Am unrhyw wybodaeth bellach cysylltwch â Michelle Jenkins – Swyddog Datblygu Cynorthwyol Gofal Plant y Blynyddoedd Cynnar m.jenkins4@npt.gov.uk