Ffeiriau Cyllido’n dod ar draws Powys!

Mae Ffeiriau Cyllido i’w cynnal yn fuan ar draws Powys. Mae’r rhain yn addas ar gyfer grwpiau cymunedol y trydydd sector, clybiau, sefydliadau, grwpiau chwaraeon ac yn y blaen sy’n chwilio am gyllid.    

Bydd rhwng 3 a 5 o gyllidwyr yn mynychu pob un. Bydd pob un ohonynt yn rhoi trosolwg o’u cronfeydd a’u grantiau, yn rhoi manylion y meini prawf, amserlenni, awgrymiadau ar gyfer ymgeisio ac yn y blaen, yna bydd cyfle i bobl gael sgyrsiau 1:1  gyda’r cyllidwyr. Mae’r digwyddiadau’n para tua 2 awr. Mae’n well ceisio cyrraedd y dechrau er mwyn i chi ddal y cyflwyniadau.   

Llandrindod: Dydd Mawrth 26 Medi 2.30pm – 4.30pm yn swyddfeydd PAVO, Uned 30 Ddole Rd, Llandrindod LD1 6DF.   

Y Trallwng: Dydd Mawrth 10 Hydref 4.30pm – 6.30pm yn COWSHACC,  Oldford Lane, Y Trallwng SY21 7TE