A yw gweithwyr adeg tymor yn gymwys i gael tâl gwyliau?

Mae gan bron i bawb sydd wedi’u diffinio’n weithwyr hawl i 5.6 wythnos o wyliau a thâl bob blwyddyn (gelwir hyn yn hawl absenoldeb statudol neu wyliau blynyddol).

Mae’r bobl hyn yn cynnwys:

  • gweithwyr asiantaeth
  • gweithwyr ag oriau afreolaidd
  • gweithwyr ar gontractau dim-oriau

Mae gan weithwyr rhan-amser (adeg-tymor) hawl gyfreithlon o dâl gwyliau, ond yn ôl y  gyfradd – cewch wybod mwy yma.