Cyfres DARPL, sef dysgu proffesiynol i Ymarferwyr Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar

Dydd Llun Ebrill 24ain, Dydd Mawrth Mai 2ail a Dydd Mawrth Mai 9fed

Pob un i redeg 6yh – 7.30yh ar-lein

Mae Cyfres DARPL, sef dysgu proffesiynol i Ymarferwyr Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar yn cydweddu â’r gyfres i uwch arweinwyr. Mae tri sesiwn i’r gyfres, sy’n dadansoddi gwrth-hiliaeth ac yn archwilio i gamau y gellir eu mabwysiadau mewn lleoliadau gofal plant, gwarchod plant ac addysg y blynyddoedd cynnar.

Mae’r gyfres hon yn archwilio i effaith hiliaeth ar lesiant a bywydau pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig eraill, a materion a allai effeithio’n andwyol ar blant ifanc a’u teuluoedd. Mae’n bwysig bod gwrth-hiliaeth yn cael ei wthio mewn ffordd weithiol yn ein harferion proffesiynol o ddydd i ddydd, i sicrhau bod pob lleoliad gofal plant, chwarae a’r blynyddoedd cynnar yn dwyn newid cadarnhaol a gwelliant. Mae’r sesiynau byw yn cynnig lle i feddyliau a rennir, arweiniad a thrafodaeth â’r cyflwynwyr a’r cymheiriaid a fydd yn bresennol.

Cyfres i Ymarferwyr Gofal Plant, Chwarae a’r Blynydoedd Cynnar – Cyfres 1 Tocynnau, Dydd Llun Ebr 24 2023 am 18.00 | Eventbrite