Ydych chi’n barod i ddathlu chwarae?

Roeddem wrth ein bodd yn dathlu’r Diwrnod Chwarae Rhyngwladol cyntaf erioed ar Fehefin 11eg. Helpwch ni i gadw i dynnu sylw at bwysigrwydd chwarae ym mywydau plant a’r angen i amddiffyn a chefnogi hawl plant i chwarae trwy rannu eich chwarae a gyda’n gilydd i greu’r wal/llinyn-fflagiau rhithiol mwyaf, mwyaf lliwgar ac amrywiol y gallwn ei wneud.    

Rhwng yn awr a Diwrnod Chwarae ar Awst 7fed byddwn yn rhannu awgrymiadau chwarae a byddem wrth ein bodd petaech yn rhannu eich un chi a thagio ni #showusyourplay ar gyfryngau cymdeithasol.  

Thema Diwrnod Chwarae 2024 yw ‘Chwarae – diwylliant plentyndod’ – cefnogi chwarae, hwyl a chyfeillgarwch (ar draws cenedlaethau a diwylliannau) a byddwn yn mynychu digwyddiadau Diwrnod Chwarae sirol ac mewn clybiau ledled Cymru i ddathlu a hyrwyddo chwarae.    

I godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd chwarae, byddem wrth ein bodd petaech yn ymuno â ni yn ein gweithgaredd isod. Tagiwch ni ar gyfryngau cymdeithasol (#showusyourplay) neu rhannwch eich lluniau â ni trwy info@clybiauplantcymru.org i’n helpu ni i greu’r wal/llinyn-fflagiau chwarae rhithiol mwyaf, mwyaf lliwgar ac amrywiol y gallwn ni ei wneud.  

Wal chwarae/llinyn-fflagiau 

Beth sydd ei angen arnoch chi: 

  • Papur 
  • Deunyddiau celf a phensiliau lliwio y gellir eu defnyddio ar gyfer amrywiaeth o arlliwiau croen 
  • Siswrn 
  • Rhuban/gwlân/llinyn
  1. Gwahoddwch blant ac oedolion fel ei gilydd i dynnu llun ohonynt eu hunain yn chwarae i ddathlu a hyrwyddo chwarae, hawl plant i chwarae a’r rhan hanfodol y mae’n ei chwarae wrth adeiladu iechyd, hapusrwydd a chreadigrwydd. Gall plant annog ffrindiau, rhieni, neiniau a theidiau, brodyr a chwiorydd a chymdogion i dynnu llun un hefyd.  
  2. Adeiladwch ‘wal chwarae’ gyda’ch celf neu os ydych chi’n defnyddio papur trwchus wedi’i dorri’n betryalau neu drionglau, gallwch chi dyrnu pob llun a chortyn â gwlân/llinyn/rhuban i greu bynting.  
  3. Arddangoswch yn eich lleoliad, cymuned a gweithle – gorau po fwyaf o leoedd – yn y cyfnod cyn Diwrnod Chwarae fel y gallwn ni i gyd amlygu chwarae a’i werth. 
  4. Byddem wrth ein bodd petaech yn rhannu lluniau o’ch lluniau, eich arddangosiadau neu’ch baneri â ni ar gyfryngau cymdeithasol i helpu i hybu chwarae, ble bynnag yr ydym.

Awgrymiadau ardderchog 

  • Caniatewch ddigon o amser cyn Diwrnod Chwarae. 
  • Defnyddiwch oleuadau tylwyth teg i bwysleisio’ch baneri/wal chwarae.