Diwrnodau Ymwybyddiaeth

Gorffennaf 15 – 30 Yr Ŵyl Archaeoleg Brydeinig

Cynhelilr Gŵyl Archaeoleg 2023  y CBA o Orffennaf 15-30. Thema’r Ŵyl eleni yw Archaeoleg a Chreadigrwydd. Proses greadigol yw Archaeoleg yn ei hanfod. Y mae ynghylch chwilota a’r dychymyg, mae’n ysgogiad ac  ysbrydoliaeth weledol; y mae’n broses a ddefnyddiwn i greu cof ac ystyr.

Cewch wybod mwy yma


Gorffennaf 17 – Diwrnod Byd-eang Cofleidio’ch Plant

Dathlir Diwrnod Byd-eang Cofleidio’ch Plant ar y trydydd Dydd Llun o bob mis Gorffennaf,  sydd ar Orffennaf 17 eleni. Mae’r diwrnod yn dathlu’r cwlwm sydd rhwng rhieni a phlant. Mae pwrpas y dydd hwn yn un syml – cofleidiwch eich plant i ddangos faint rydych yn eu caru. Mae cofleidio’n weithred syml o gysuro cadarn, diogelwch ac ymddiriedaeth. Mae pawb, ac yn enwedig plant, yn elwa o gael eu cofleidio.


Gorffennaf 22 – Diwrnod Ymennydd y  Byd

Bydd yr ymgyrch hon, a gynhelir ar Orffennaf 22, 2023, yn rhannu gwybodaeth bwysig sy’n gysylltiedig ag effaith  f yd-eang iechyd yr ymennyd ac anbledd.

Cewch wybod mwy yma.