A fydd eich teuluoedd chi’n defnyddio’r Cynnig Gofal Plant i dalu am eu gofal Clwb Gwyliau?

Mae gwyliau’r haf yn agosáu. Gwnewch yn siŵr bod eich Cytundebau â’r rhieni’n cynnwys oriau gwyliau os ydynt am ddefnyddio’r Cynnig Gofal Plant yn ystod  y gwyliau. Ceir rhagor o wybodaeth yma: Darparwyr yn rheoli cytundebau Cynnig Gofal Plant Cymru | LLYW.CYMRU

a

Darparwyr yn hawlio taliadau o Gynnig Gofal Plant Cymru | LLYW.CYMRU

Am help a chyngor ffoniwch ein llinell gymorth genedlaethol ar 03000 628 628