Diwrnodau Ymwybyddiaeth

Diwrnod Iechyd Meddyliol Ieuenctid!  

Ar Fedi’r 19eg cynhelir diwrnod ymwybyddiaeth sy’n annog dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o iechyd meddyliol ymysg pobl ifanc.  


Diwrnod Rhyngwladol Ieithoedd Arwyddo 

Ar Fedi’r 23ain bydd cyfle unigryw i gefnogi hunaniaeth ieithyddol ac amrywedd diwylliannol yr holl bobl a phlant byddar a defnyddwyr eraill ieithoedd arwyddo. Mae’r Confensiwn ar Hawliau Pobl ag Anableddau  yn cydnabod ac yn hyrwyddo’r defnydd o ieithoedd arwyddo. 


Tymor Casglu Hadau 2023Medi 23 – Hydref 23   

Mae mynd allan i gasglu hadau, ffrwythau a chnau cyn y tymor plannu coed yn y gaeaf yn ffordd ardderchog i’n helpu ni oll i dyfu dyfodol gwyrddach, llawn o goed.  

Cewch wybod mwy a lawrlwytho canllaw yn rhad ac am ddim yma