Diwrnodau Ymwybyddiaeth

Dydd Miwsig Cymru, 09/02/2024

Mae hwn yn ddigwyddiad blynyddol sy’n amlygu’r gerddoriaeth gyfoethog ac amrywiol sy’n cael ei chreu yn yr iaith Gymraeg. Mae’n annog pobl i ddarganfod, mwynhau, a chefnogi cerddoriaeth Gymraeg ar draws genres amrywiol, gan gynnwys pop, roc, gwerin, hip-hop, a mwy. Mae’r diwrnod hwn yn dathlu treftadaeth ddiwylliannol unigryw Cymru drwy ei mynegiant cerddorol.

Ymunwch â’r sgwrs gan ddefnyddio’r hashnod #dyddmiwsigcymru a #Miwsig.


Diwrnod rhyngrwyd diogelach 06/02/2024

Cynhelir Diwrnod Rhyngrwyd Diogelach  2024 ar y 6ed o Chwefror 2024, diwrnod o ddathliadau a dysgu yn seiliedig ar y thema ‘Ysbrydoli newid? Gwneud gwahaniaeth, rheoli dylanwad a llywio newid ar-lein’.

Diwrnod Rhyngrwyd Diogelach yw dathliad mwyaf y DU o ddiogelwch ar-lein. Bob blwyddyn mae’n ymdrin â mater neu thema ar-lein berthnasol i’r pethau y mae pobl ifanc yn eu gweld ac yn eu profi ar-lein. Wedi’i greu mewn ymgynghoriad â phobl ifanc ledled y DU, eleni bydd Diwrnod Rhyngrwyd Diogelach yn canolbwyntio ar newid ar-lein, gan gynnwys:

  • Safbwynt pobl ifanc ar dechnoleg newydd a thechnoleg sy’n dod i’r amlwg
  • Defnyddio’r rhyngrwyd i wneud newid er gwell
  • Y newidiadau y mae pobl ifanc am eu gweld ar-lein
  • Y pethau a all ddylanwadu a newid y ffordd y mae pobl ifanc yn meddwl, yn teimlo ac yn gweithredu ar-lein ac all-lein

Wedi’i gydlynu yn y DU gan Ganolfan Rhyngrwyd Diogelach y DU, mae miloedd o sefydliadau fel arfer yn cymryd rhan   i hyrwyddo defnydd diogel, cyfrifol a chadarnhaol o dechnoleg ddigidol i blant a phobl ifanc.

Mwy o wybodaeth yma.


Wythnos iechyd meddwl plant Chwefror 5ed-11eg

Bydd Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2024 yn cael ei chynnal ar Chwefror 5-11. Lansiodd Place2Be yr wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl yn 2015 i rymuso, arfogi a rhoi llais i bob plentyn yn y DU.

Bob blwyddyn mae Wythnos Iechyd Meddwl Plant yn gweld cannoedd o ysgolion, plant, rhieni a gofalwyr yn cymryd rhan. Bellach yn ei 10fed flwyddyn, maen nhw’n gobeithio annog mwy o bobl nag erioed i helpu i gyrraedd y nod nad oes rhaid i unrhyw blentyn neu berson ifanc wynebu problem iechyd meddwl ar ei ben ei hun.

Thema eleni yw ‘Mae fy llais I’n Bwysig’

Mwy o wybodaeth yma


Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau Chwefror 5ed-11eg

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau  2024 yw’r 17eg dathliad blynyddol o brentisiaethau.

Mae’r wythnos yn dod â phawb sy’n angerddol am brentisiaethau at ei gilydd i ddathlu’r gwerth, y budd a’r cyfle a ddaw yn eu sgil.

Thema Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2024 yw “Sgiliau Bywyd”. Rydym yn annog pawb i ystyried sut y gall prentisiaethau helpu unigolion i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer gyrfa werth chweil, a chyflogwyr i ddatblygu gweithlu â sgiliau parod ar gyfer y dyfodol.

Gwefan Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau