Diwrnodau Ymwybyddiaeth

Mae 22 Ebrill yn nodi dechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Alergedd

Cymerwch y cyfle yma i adolygu’ch arferion yn y clwb, gan ennill mwy o ddealltwriaeth o Alegernau a sut rydych yn gweithio yn eich arferion o ddydd i ddydd.

 Mae hyfforddiant ar gael am ddi drwy’r Asiantaeth Safonau Bwyd, a chewch wneud yn siŵr bod gennych chi a’ch tîm  ddealltwriaeth a gwybodaeth o blant yn eich gofal a allai fod ag alegernau neu anoddefiadau.

  Hefyd, mae posteri Think Allergy ar y safle mewn saw iaith

– Saesneg

– Cymraeg

– Bengali

– Cantoneg

– Pwnjabi

– Wrdw

 

Hyfforddiant mewn Alegerddau i fusnesau bwyd | Yr Asiantaeth Safonau Bwyd Agency

Hyfforddiant am ddim drwy’r Asiantaeth Safonau Bwyd – Hafan | FSA Food Allergy Training

meddyliwch-alergedd.pdf (food.gov.uk)


Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Ebrill 22ain – 28ain 2024

Mynnwch wybod sut y gallwch fod ynglŷn â mynd i’r awyr agored a  chwilota yn y byd o’ch cwmpas. Os ydych yn Glwb Gofal Plant All-Ysgol gwnewch yn siŵr eich bod yn dod i wybod sut y gallwch wneud y gorau o’ch lleoedd y tu allan.

Cyfoeth Naturiol Cymru / Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Ebrill 22 i Ebrill 28 2024

Chwarae y Tu Allan a Chwilota ym Myd Natur Adnoddau