Diwrnodau Ymwybyddiaeth

Mis Gwên Cenedlaethol

Mae’r Mis Gwên Cenedlaethol yn digwydd yn flynyddol o Fai’r 13eg i Fehefin 13eg. Mae’r digwyddiad yn gyfle gwych i flaenoriaethu iechyd y geg a chyfrannu at gymdeithas hapusach, iachach drwy rannu gwenau cadarnhaol.

Gallwch fod yn rhan o hyn drwy rannu gwenau ar y cyfryngau cymdeithasol!